Privacyverklaring/AVG


Stichting Plan Lieshout respecteert en beschermt uw privacy. Deze privacyverklaring informeert u over ons privacy beleid met betrekking tot onze website en de keuzes die u kunt maken in verband met de manier waarop uw gegevens verzameld en gebruikt worden.


Contactgegevens:

Stichting Plan Lieshout

Schutsstraat 29a

5737 EV  LIESHOUT

www.planlieshout.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken:

Stichting Plan Lieshout kan op de website persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van een steunbetuiging aan de Stichting bij het invullen van een contactformulier op de website.


Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@planlieshout.nl.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Plan Lieshout verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Het creëren van draagvlak van personen, verenigingen, stichtingen en betrokkenen in onze plannen, met als doel, het beste voor Lieshout!
  • Verzenden van onze nieuwsbrief
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is


Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Plan Lieshout neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een menselijke handeling tussen zit.


Hoe lang Stichting Plan Lieshout persoonsgegevens bewaart

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > 180 dagen na beëindigen van samenwerking na bereik van doelen.


Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Plan Lieshout verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Plan Lieshout blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U hebt het recht om uw persoonsgegevens, die op de website staan, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot correctie of verwijdering sturen naar info@planlieshout.nl.


Hoe Stichting Plan Lieshout persoonsgegevens beveiligd.

Stichting Plan Lieshout neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Stichting Plan Lieshout maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@planlieshout.nl.